Suggesties en klachten

Klachtenprocedure Optie1 Nijkerk

Optie1 Nijkerk doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht er onverhoopt iets mis zijn, dan kunt u daarover contact opnemen met Optie1 Nijkerk VOF. Dit kan telefonisch, per e-mail, via social media of per post. Gegevens : Oosterstraat 11B, 3862 BH, Nijkerk. Tel. 033-2453789, mail: [email protected]. Deelname aan de klachtenprocedure is gratis.

Doelstelling

De klachtbehandeling heeft tot doel:

  • recht doen aan de individuele klager.
  • het op grond van ontvangen klachten signaleren van tekortkomingen in de dienstverlening; deze signalen aanwenden voor de verbetering van de kwaliteit.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Indien uw klacht niet door Optie1 Nijkerk kan worden opgelost en uw bent een consument, niet handelende in beroep of bedrijf, dan kunt u zich ook wenden tot de onafhankelijke klachtenbemiddeling van de Geschillencommissie Webshop Keurmerk. Deze geschillencommissie bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.

Wat te doen?

Voordat u de klacht als consument bij een van de aangesloten geschillencommissie kunt indienen, dient u eerst uw klacht schriftelijk bij Optie1 Nijkerk in te dienen. Omschrijf uw klacht duidelijk, zodat Optie1 Nijkerk de klacht ook goed kan onderzoeken en daarop kan reageren. Optie1 Nijkerk zal na ontvangst van de klacht hierop binnen 15 dagen reageren. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Optie1 Nijkerk binnen die termijn antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie geven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Deze kunt u dan als u consument bent voorleggen aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via: (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/).Via deze website kunt u het klachtenformulier invullen. In dit formulier geeft u aan om welke webshop het gaat, uw exacte klacht, eventuele bijlage(n) en uw persoonlijke gegevens.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan kunt u uw klacht melden via het platform van de Europese Unie.