Disclaimer

1. Gebruik website

Bij de totstandkoming van de informatie op deze website is grote zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan geen volledigheid worden gegarandeerd en kunnen de samenstellers van de website geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website.

Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Optie1 Nijkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het geval u op deze website persoonlijke gegevens invult, zullen deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd worden. Optie1 Nijkerk heeft passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Op alle overeenkomsten met Optie1 Nijkerk zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Optie 1 Nijkerk, die op deze website te vinden zijn. Optie1 Nijkerk behoudt alle intellectuele rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, het beeldmerk, de vormgeving, de (bewegende) beelden en geluiden), behoudens voor zover deze rechten bij een derde rusten en waarvoor Optie1 Nijkerk toestemming heeft om deze te publiceren op haar website. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optie1 Nijkerk, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

2. Privacybeleid

Optie 1 Nijkerk hanteert een Privacy statement, die te vinden is op haar website.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • E-mailadres als je dit hebt doorgegeven
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site hebt bezocht;
  • Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie)

Deze informatie wordt gebruikt:

  • Voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd;
  • Om de inhoud van onze website te verbeteren;
  • Om je later te contacteren voor marketingdoeleinden;

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Als wij gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologiën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Optie1 Nijkerk
Oosterstraat
3862 BH Nijkerk
Telefoon: 033 24 53 789
E-mail: [email protected]